TEMAN2 3HERO

Selasa, 9 Jun 2009

EMPAT PERINGKAT HAK

  1. WAJIB dipertahankan, HARAM dikorbankan - Nyawa, maruah, agama, keluarga dan negara.
  2. WAJIB dipertahankan, BOLEH dikorbankan - Harta benda dan wang ringgit.
  3. HARUS dipertahankan, BOLEH dikorbankan - Waktu rehat, harta pusaka dan giliran bagi isteri-isteri yang berpoligami.
  4. HARAM dipertahankan, HARAM dikorbankan - Harta dan wang ringgit yang dimiliki secara haram seperti hasil judi, riba dan hasil curi.

Tiada ulasan: